Slide Background
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร
บริการงาน แปลเอกสาร และ จัดส่งล่ามภาษา แบบครบวงจร คุณภาพระดับมาตรฐาน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
Slide Background
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร
บริการงาน แปลเอกสาร และ จัดส่งล่ามภาษา แบบครบวงจร คุณภาพระดับมาตรฐาน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
Slide Background
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร
บริการงาน แปลเอกสาร และ จัดส่งล่ามภาษา แบบครบวงจร คุณภาพระดับมาตรฐาน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี
Slide Background
ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร
บริการงาน แปลเอกสาร และ จัดส่งล่ามภาษา แบบครบวงจร คุณภาพระดับมาตรฐาน ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

ศูนย์แปลเอกสาร WeTranslation

ศูนย์แปลเอกสาร รับแปลภาษา มากกว่า 30 ภาษาทั่วโลก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ / รับรองประวัติอาชญากรรม

รับแปลเอกสารทุกชนิด รับแปลภาษาทุกภาษา บริการรวดเร็วโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์แปลภาษาหลายปี การันตีงานแปลคุณภาพเยี่ยมส่งตรงถึงมือคุณ

WETranslation ให้บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อขอเอกสารรับรองจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายโดยใช้เวลาไม่นาน โดยที่คุณไม่ต้องวุ่นวายกับการจัดการเอกสารเอง

หนังสือรับรองความประพฤตินำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น การขอวีซ่าไปต่างประเทศ การจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ การทำนิติกรรม รวมถึงการทำธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น มีขั้นตอนการดำเนินการที่ต้องใช้เวลาไม่น้อย และต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ หากไม่สะดวกดำเนินเรื่องด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้

บริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ รับรองประวัติอาชญากรรม ศูนย์แปลเอกสาร เฟิสท์ชอยซ์ทรานสเลชัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเอกสารรับรอง แต่ไม่สะดวกในการดำเนินเรื่องด้วยตนเอง เช่น ผู้ที่มีธุระหรืองานประจำ ผู้อยู่ต่างจังหวัด ผู้ที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึงผู้ที่ไม่ต้องการจัดการงานเอกสารที่มีความยุ่งยากซับซ้อนด้วย

หนังสือรับรองความประพฤติ รับรองประวัติอาชญากรรม นำไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้

 1. จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ
 2. วีซ่าแต่งงาน (ติดตาม)
 3. วีซ่าเดินทาง วีซ่าทำงาน วีซ่าเรียนต่อ วีซ่าท่องเที่ยว รวมถึงพำนักชั่วคราวในต่างประเทศ
 4. การทำนิติกรรมการกฎหมาย เช่น คดีความ คำฟ้อง คำพิพากษา พินัยกรรม
 5. จดทะเบียนการค้า ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ เช่น จดทะเบียน-ยกเลิก เปลี่ยนแปลงบริษัท, ธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ
 6. ขอกรีนกการ์ด หรือขอสัญชาติ
 7. ขออุปการะบุตรบุญธรรม

ค่าบริการและระยะเวลาดำเนินการ

ขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 • ค่าบริการ : 4,000 บาท
 • ระยะเวลาทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) : 7 – 9 วัน  (ไม่มีคดี)
รับรองกงสุล (กระทรวงการต่างประเทศ)
 • ค่าบริการ : 2,400 บาท
 • ระยะเวลาทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) : 7 วัน

กรณีต้องการแปลภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อิตาลี สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆ กรุณาแจ้งแอดมินให้เสนอราคา บริการแปลภาษา

เอกสารที่ใช้ดำเนินการขอใบรับรองความประพฤติ

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว(เรียบร้อยและเห็นหู)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาพาสปอร์ต
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบสมรส(ถ้ามี)
 6. ใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล(ถ้ามี)
 7. สำเนาใบ สด8 สด9  สด43  (กรณีชายไทย)
 8. ใบหย่า(ถ้ามี)
 9. กรณีผู้ขอเคยมีประวัติอาชญากรรมเพิ่มเอกสาร
  9.1 หนังสือสิ้นสุดคดี
  9.2 คำพิพากษา หรือคำตัดสินของศาล
  **กรณีติดคดีไม่คืนเงิน**
 10. ระบุประเทศที่จะนำไปใช้

ทำไมถึงเลือก?

แปลเอกสารและจัดหาล่ามกับเรา

ส่งมอบงานคุณภาพ  เน้นความรวดเร็ว ที่ถูกต้องส่งมอบถึงลูกค้าทุกราย  เชื่อถือได้และนำไปใช้งานได้จริง

ภาษาที่ให้บริการ

ให้บริการรับแปลเอกสารกว่า 30 ภาษาทั่วโลก

บริการของเรา WeTranslation

รับแปลเอกสารทุกภาษาทั่วโลก
ให้บริการรับแปลเอกสารทั่วโลก กว่า 30 ภาษา

รับรองเอกสารกงสุลและสถานทูตต่างๆ
บริการรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่จะเป็นต้องเสียเวลาการเดินทางไปด้วยตัวเอง

รับรองเอกสารโดยทนายความ
บริการรับรองเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ทั่วประเทศไทย

รับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ
โดยนักแปลขึ้นทะเบียนกระทรวงยุติธรรม

ตัวอย่าง เอกสาร

มากกว่า 30 ภาษา
รับแปลภาษาทั่วโลก มากกว่า 30 ภาษา

มากกว่า 10 ปี
นักแปลเอกสาร มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

มากกว่า 5,000 ผลงาน
แปลเอกสารระดับองค์กร บริษัทชั้นนำ มากกว่า 5,000 งาน

ขอขอบคุณ ทุกความไว้วางใจ ที่ใช้บริการของเรา

เสียงตอบรับจาก ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา

ติดต่อแปลภาษา

สถานที่ตั้งศูนย์รับแปลเอกสาร WeTranslation

ศูนย์รับแปลภาษา แปลเอกสาร

98(47/12) ซ.ลาดพร้าว 96 (โชคชัย 2) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310 เลขทะเบียนการค้า 0105551016004