รับแปลภาษาฝรั่งเศส โดยทีมงานมืออาชีพ
รับแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส ทุกประเภท

ประสบการณ์กว่า 10 ปี ส่งงานตรงเวลา

รับแปลภาษาฝรั่งเศส และ จัดส่งล่ามภาษาฝรั่งเศส

ศูนย์แปลเอกสาร และ ล่ามภาษาฝรั่งเศส WeTranslation ให้บริการรับแปลภาษาฝรั่งเศส ทั้งงานแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส และจัดส่งล่ามภาษาฝรั่งเศส ระดับมืออาชีพ โดยนักแปลและล่ามเจ้าของภาษาและชาวไทยผู้ทรงคุณวุฒิ

  • นักแปลภาษาฝรั่งเศส ระดับมืออาชีพ
  • งานแปลภาษาฝรั่งเศส ตรงเวลา
  • บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกรูปแบบงานแปลภาษาฝรั่งเศส และงานล่ามภาษาฝรั่งเศส

ด้วยความเข้าใจถึงความสำคัญของภาษาฝรั่งเศสต่อโลกปัจจุบันที่มีต่อโลกธุรกิจและเศรษฐกิจ ทำให้เราศูนย์แปลภาษาและล่ามภาษา WeTranslation เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับงานแปลภาษาฝรั่งเศส เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมธุรกิจของท่านให้ราบรื่น ทางเราจึงเลือกเฟ้นเฉพาะนักแปลระดับมืออาชีพเท่านั้น!

ราคาเริ่มต้นเพียง 500 บาท/หน้า งานแปลด่วนเริ่มงานได้ทันที!
สายด่วน 097-1531450 คุณนัท [ตลอด 24 ชั่วโมง]

รับแปลภาษาฝรั่งเศส แปลเอกสารฝรั่งเศส

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศส และล่ามภาษาฝรั่งเศส

 

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ แปลภาษาฝรั่งเศส กับเรา

  • ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาทางอีเมล์ wetranslation@hotmail.com แล้วโทรศัพท์คอนเฟิร์มที่ 061-748-8615 หรือ 02-539-7520
  • ตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ ประเมินราคางานแปล พร้อมกำหนดวันรับงาน
  • ยืนยันการใช้บริการแปล โดยชำระเงินค่าแปลเอกสารของท่าน
  • จัดงานให้กับนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ
  • ส่งมอบงานตามกำหนด โดยจะจัดส่งงานแปลให้กับลูกค้าทางอีเมล์ แฟกซ์ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ EMS โดยเนื้อหาของงานได้รับการจัดหน้าตามแบบฟร์อมของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที