รับแปลภาษาจีน โดยทีมงานมืออาชีพ
รับแปลเอกสารภาษาจีน ทุกประเภท

ประสบการณ์กว่า 10 ปี ส่งงานตรงเวลา

รับแปลภาษาจีน และ จัดส่งล่ามภาษาจีน

ศูนย์แปลเอกสาร และ ล่ามภาษาจีน WeTranslation ให้บริการรับแปลภาษาจีน ทั้งงานแปลเอกสารภาษาจีนและจัดส่งล่ามภาษาจีน ระดับมืออาชีพ โดยนักแปลและล่ามเจ้าของภาษาและชาวไทยผู้ทรงคุณวุฒิ

  • นักแปลภาษาจีน ระดับมืออาชีพ
  • งานแปลภาษาจีนตรงเวลา
  • บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมทุกรูปแบบงานแปลภาษาจีนและงานล่ามภาษาจีน

ด้วยความเข้าใจถึงความสำคัญของภาษาจีนต่อโลกปัจจุบันที่มีต่อโลกธุรกิจและเศรษฐกิจ ทำให้เราศูนย์แปลภาษาและล่ามภาษา WeTranslation เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับงานแปลภาษาจีน เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอำนวยความสะดวกและส่งเสริมธุรกิจของท่านให้ราบรื่น ทางเราจึงเลือกเฟ้นเฉพาะนักแปลระดับมืออาชีพเท่านั้น

ราคาเริ่มต้นเพียง 300 บาท/หน้า งานแปลด่วนเริ่มงานได้ทันที
สายด่วน 097-1531450 คุณนัท [ตลอด 24 ชั่วโมง]

รับแปลภาษาจีน แปลเอกสารจีน

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาจีน และล่ามภาษาจีน

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ แปลภาษาจีน กับเรา

  • ลูกค้าสามารถส่งไฟล์งานมาทางอีเมล์ wetranslation@hotmail.com แล้วโทรศัพท์คอนเฟิร์มที่ 098-8251860 หรือ 002-539-7520
  • ตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ ประเมินราคางานแปล พร้อมกำหนดวันรับงาน
  • ยืนยันการใช้บริการแปล โดยชำระเงินค่าแปลเอกสารของท่าน
  • จัดงานให้กับนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ
  • ส่งมอบงานตามกำหนด โดยจะจัดส่งงานแปลให้กับลูกค้าทางอีเมล์ แฟกซ์ หรือ ส่งทางไปรษณีย์ EMS โดยเนื้อหาของงานได้รับการจัดหน้าตามแบบฟร์อมของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้ทันที