หมวดงาน แปลเอกสารภาษาอังกฤษ และ ล่ามภาษาอังกฤษ

*3 ภาษาด้านล่างนี้เป็นภาษาที่ทางลูกค้าใช้บริการบ่อย สำหรับภาษาอื่นๆรบกวนกดที่เมนู "แปลเอกสาร & ล่ามภาษา"ด้านบนได้เลยค่ะ

อัตราค่าแปลภาษาอังกฤษ

หมวดงาน แปลเอกสารภาษาจีน และ ล่ามภาษาจีน

หมวดงาน แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น และ ล่ามภาษาญี่ปุ่น

เงื่อนไข

  • ในกรณีงานแปลมีค่าบริการแปลน้อยกว่า 3,000 กรุณาโอนเงินชำระค่าบริการล่วงหน้า 100%
  • ในกรณีงานแปลมีค่าบริการแปลตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ของมูลค่างาน และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาตามที่ได้ตกลงไว้ในใบเสนอราคา?

ความน่าเชื่อถือของบริษัท

  • บริษัทของเราจดทะเบียนพาณิชย์ ถูกต้องตามกฏหมาย
  • มีที่ตั้ง Office มั่งคง ถาวร ติดต่อได้สะดวก (คลิกดูแผนที่)
  • บริษัทประกอบธุรกิจมายาวนาน มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้
  • มีใบเสร็จให้เป็นหลักฐาน
  • มีเว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน มีการอัพเดตสม่ำเสมอwww.wetranslation.com