นักแปลดีเด่น
ประจำศูนย์แปลภาษา
WeTranslation

"ดิฉันทำงานทางด้านภาษาจีนทั้งงานแปลเอกสาร และ งานล่ามด้วยความตั้งใจ และ มุ่งมั่นเสมอมา เนื่องด้วยภาษาจีนเป็นสิ่งที่ดิฉันรักและชื่นชอบ

ต้องขอขอบคุณทางศูนย์แปลภาษา WeTranslation ที่ให้โอกาสดิฉันได้ร่วมงานกับศูนย์แปลภาษาที่มีมาตรฐาน และเน้นย้ำที่ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ"

Ms.Apinya Usanaruchi

International Business major, School of Economics, Xiamen
University, Xiamen, Fujian, China


Business Chinese major, School of Liberal Arts, Mae Fah Luang
University, Chiangrai province