นักแปลดีเด่น
ประจำศูนย์แปลภาษา
WeTranslation

"ด้วยประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษของผมที่ค่อนข้างครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา
จึงทำให้ผมเองเคยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับศูนย์แปลภาษาหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ
หลังจากได้ร่วมงานกับทางศูนย์แปลภาษา WeTranslation ผมมั่นใจว่าศูนย์แปลภาษาแห่งนี้ มีระบบการคัดกรองนักแปล และ ล่าม ที่ค่อนข้างเข้มข้น มุ่งเน้นที่คุณภาพของงานที่ลูกค้าจะได้รับอย่างแท้จริง"
Mr. Somchai? Sukanit

Institute Name:?Kasetsart University, Bangkok, Thailand
Degree:?Bachelor of Science B.S. (Major in Physics)


Institute Name: West Virginia University, W.Va., U.S.A.
Degree: ?Master of Science in Engineering (M.S.E.)
Major in Computer & Electrical Engineering