นักแปลดีเด่น
ประจำศูนย์แปลภาษา
WeTranslation

นักแปล วิว "ดิฉันเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพม่า ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ
ศูนย์แปลภาษา WeTranslation ดิฉันรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส
เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานคุณภาพที่ศูนย์ภาษาแห่งนี้
ดิฉันมั่นใจว่า?ดิฉันและทีมงาน WeTranslation จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจ
และ กิจการงานของท่านให้มีความราบรื่น และประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ"
พรรณิษา จันทร์ปัญญา
นักแปลเอกสารและล่ามอาชีพ: ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย
ปริญญาตรี: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาเอก ภาษาไทย สาขาวิชาโท ภาษาพม่า